Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: € 6 εκατ. δωρεά σε δημόσια νοσοκομεία

Η συμφωνία μεταξύ της Ένωσης #Ελλήνων #Εφοπλιστών προβλέπει την πλήρη ανακαίνιση και κατασκευή των χώρων υγιεινής (τουαλέτες) στους θαλάμους νοσηλείας και στους κοινόχρηστους χώρους, όλων των δημόσιων νοσοκομείων για την 1η και την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής και πιο συγκεκριμένα την πλήρη ανακαίνιση 2.761 χώρων Υγιεινής αλλά και την κατασκευή 96 νέων χώρων Υγιεινής. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο έργο θα ολοκληρωθεί βάσει χρονοδιαγράμματος το οποίο υπολογίζεται σε έξι μήνες από την έναρξη υλοποίησης, για την οποία απαιτούνται τρεις μήνες. Επίσης η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προχωρά άμεσα και στην αγορά όλων των απαραίτητων κλινοσκεπασμάτων για τα δημόσια νοσοκομεία και στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, 100.000 σεντόνια, 25.000 μαξιλάρια και 25.000 κουβέρτες θα ανανεώσουν και θα προστεθούν στον εξοπλισμό των 120 νοσοκομείων σε όλη την επικράτεια. Όσον αφορά δε την ολοκλήρωση του έργου, υπογραμμίζεται πως και αυτό θα υλοποιηθεί βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί και είναι η παράδοση όλων των παραπάνω υλικών σε δύο μήνες. Το σύνολο της χορηγίας κυμαίνεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: huffingtonpost.gr κ.ά.

#GreatGreekBigBlue #G2B2 #νοσοκομεία
———————————-

Association of Greek Ship owners donated € 6 million to public #hospitals in the country for the rebuilding and creation of sanitary facilities (bathrooms) and the purchase of bed linen

The agreement between the Hellenic Ship owners Union provides for the complete renovation and construction of sanitary facilities (toilets) in the hospital rooms and public areas of all public hospitals for the 1st and 2nd Health Districts of Attica and more specifically the complete renovation of 2.761 sanitary facilities and the construction of 96 new sanitary facilities. It is noted, that this project will be completed within six months from the start of its implementation, which will take around three months. The Hellenic Shipowners’ Union also proceeds with the purchase of all necessary bed linen for public hospitals and the 7 Health Regions of the country. In particular, 100,000 sheets, 25,000 pillows and 25,000 blankets will be refurbished and added to the equipment of 120 hospitals across the country. Regarding the completion of the project, it is emphasized, that this too ,will be implemented on the basis of a specific timetable set- the delivery of all of the above named materials is to happen within two months. The total sponsored amount is EUR 6 million.

Source: huffingtonpost.gr
#GreatGreekBigBlue #G2B2 #hospitals

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star