ΗΠΑ –ΚΙΝΑ : Υπεγράφη η «Φάση 1» της εμπορικής συμφωνίας

#ΗΠΑ –#ΚΙΝΑ : Υπεγράφη η «Φάση 1» της εμπορικής συμφωνίας

Η #Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει τα επόμενα 2 χρόνια επιπλέον αμερικανικά προϊόντα αξίας $ 200 δισ., και συγκεκριμένα: βαριά μηχανήματα, φαρμακευτικά είδη, αυτοκίνητα, σίδηρο, χάλυβα, κρέας, δημητριακά και βαμβάκι, που θα μεταφερθούν διά θαλάσσης …
Πηγή: Ναυτικά Χρονικά
#GreatGreekBigBlue #G2B2 #επένδυση #εμπορία #ναυτιλία
————————————–

#USA – #CHINA: “Phase 1” of the trade agreement is signed

#China has pledged to buy additional US $ 200 billion worth of products over the next 2 years, namely: heavy machinery, pharmaceuticals, automobiles, iron, steel, meat, cereals and cotton, to be transported by sea…

#GratGreekBigBlue #G2B2 #investment #trade #maritime #shipping #globalshipping #Greece

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star