Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης

Ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης αναφέρει : «Αναγνωρίζοντας το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλεται από τα αρμόδια υπουργεία, τους φορείς και κυρίως από το υγειονομικό προσωπικό της χώρας, η ΟΛΘ Α.Ε., σε συντονισμό με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και με αίσθημα αλληλεγγύης και υπευθυνότητας, εξακολουθεί να συνδράμει ενεργά στην κάλυψη έκτακτων αναγκών του κοινωνικού συνόλου, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19». #ΟργανισμόςΛιμέναΘεσσαλονίκης#ΟΛΘ#COVID19#ΥπουργείοΝαυτιλίαςΝησιωτικήςΠολιτικής#Ministryofmaritime#Thessaloniki#Thessalonikiport#port#Greekport#Greece#Hellas#G2B2#greatGreekBigBlue#Θεσσαλονίκη

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star