Κονδύλια άνω των € 5,2 δισ. για Υποδομές Μεταφορών

Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Συνέδριο Economist “EU recovery & resilience fund for Greece”.

«Από το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 προγραμματίζουμε την ενίσχυση επενδύσεων σε έργα υποδομών μεταφορών της τάξης των € 4 δισ. Ενώ από το μηχανισμό του CEF II, οι διαθέσιμοι πόροι προσεγγίζουν τα € 1,2 δισ. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τους συγκριτικά πολύ λιγότερους, όχι όμως και αμελητέους, εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». Τέλος, «στους πόρους αυτούς θα προστεθούν και πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης», ανέφερε ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, στο Συνέδριο του Economist “EU recovery & resilience fund for Greece”. Αναφερόμενος ο κ. Σκάλκος στους κύριους άξονες των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στις υποδομές και μεταφορές συνδυαστικά από τους πόρους του RRF, του CEF και του ΕΣΠΑ είπε πως πρόκειται για: – την περαιτέρω ανάπτυξη των πολυτροπικών (multimodal) μεταφορών, τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των περιφερειακών αεροδρομίων, τις λιμενικές υποδομές (και τη σύνδεσή τους με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας), την ανάπτυξη του πολύπαθου σιδηροδρομικού δικτύου (το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον μέσο και με σπουδαίες δυνατότητες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων) με την ολοκλήρωση του άξονα του ΠΑΘΕΠ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας),- την ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων (όπως ο Ε-65),- την αναβάθμιση των ενδο-περιφερειακών δικτύων οδικών μεταφορών,- ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια,- το “πρασίνισμα” (greening) των μεταφορών με τη χρηματοδότηση έργων ΣΒΑΚ (δηλαδή Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) και την ανανέωση του γερασμένου στόλου με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.#ΕΣΠΑ #EUrecoveryandresiliencefundforGreece#ΔημήτρηςΣκάλκος#ΣυνέδριοEconomis#ΕΣΠΑ#CEFII#ΠΑΘΕΠ#EU#ΣΒΑΚ#RRF#ΓενικόςΓραμματέαςΔημοσίωνΕπενδύσεων#G2B2#GreatGreekBigBlue#EvangelosKyriazopoulos

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star