Λιμένας Ηρακλείου

εστιάζει καθημερινά στην ποιοτική εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα 

Ο λιμένας του Ηρακλείου είναι ο πλέον φιλικός, εξυπηρετικός και προσβάσιμος για ΑμεΑ, διαθέτοντας κεκλιμένα επίπεδα/ράμπες, πεζοδρόμια, χώρους συνάθροισης κοινού, ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης, επιβίβασης – αποβίβασης, διαμορφωμένες τουαλέτες, χώροι υγιεινής,  οδηγούς όδευσης τυφλών, τμήμα Πρώτων βοηθειών, σκίαστρα και σήμανση, ειδικό όχημα μεταφοράς ατόμων με ανελκυστήρα εντός των χώρων του λιμένα και τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ξεκινήσουν από τον λιμένα με σκοπό να φτάσουν μέχρι το σταθμό του ΚΤΕΛ απρόσκοπτα χωρίς καμία διακοπή, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου.

#ΛιμέναςΗρακλείου

 #Ηράκλειο

#ΟΛΗ

 #ΟργανισμόςΛιμένοςΗρακλείου 

   #ΚΤΕΛ    #ΑμεΑ

     #G2B2

 #GreatGreekBigBlue

 #EvangelosKyriazopoulos

#Wheelchair

#wheelchairaccessable

#wheelchairaccessableathens

#port

#Crete #Herakleon

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star