Το πρώτο ασθενοφόρο στην Ελλάδα με σύστημα Αρνητικής Πίεσης, δωρεά της ναυτιλιακής κοινότητας

Το πρώτο ασθενοφόρο όχημα στην Ελλάδα με σύστημα Αρνητικής Πίεσης εντάχθηκε στον στόλο του ΕΚΑΒ, με την αποκλειστική χρηματοδότηση της Μ/ΜΑRITIME του Γιάννη Μυτιληναίου, μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, της Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ). Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό, σύγχρονο και κατάλληλα εφοδιασμένο ασθενοφόρο όχημα που θα επιτρέψει στα πληρώματα των διασωστών του ΕΚΑΒ, να πραγματοποιούν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες, με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Το Αρνητικό Σύστημα Πίεσης, (Negative Pressure System) είναι ένα αναπόσπαστο μέρος των Αντιικών Συστημάτων κατάλληλων για οχήματα, που αναπτύχθηκε ειδικά για το όχημα αυτό και για την καταπολέμηση του Covid 19 αλλά και άλλων αερομεταφερόμενων ιών καθώς επιτρέπει το φιλτράρισμα και την εξαγωγή μολυσμένου αέρα μέσα στο όχημα (θάλαμος ασθενούς) με ασφάλεια, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης των ιών. Αυτό καθίσταται εφικτό εξαναγκάζοντας τον αέρα να κινείται προς τα κάτω και διατηρώντας μια διαφορά πίεσης σε σχέση με το εξωτερικό του ασθενοφόρου οχήματος.Η ‘Ενωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), τονίζει ότι, μέσω του φορέα συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19, με σκοπό να συνδράμει έγκαιρα και αποφασιστικά, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις σημαντικές ατομικές πρωτοβουλίες μελών της, τη μάχη κατά της πανδημίας.Για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πρωτόγνωρης αυτής υγειονομικής κρίσης, συμπληρώνει η ΕΕΕ, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, συγκέντρωσε 13 εκατ. Ευρώ, τα οποία αξιοποιήθηκαν για να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να προσφερθεί κρίσιμος εξοπλισμός για την λειτουργία δεκάδων ΜΕΘ και για την νοσηλεία χιλιάδων συμπολιτών μας σε περισσότερα από 40 Νοσοκομεία και Εργαστήρια Αναφοράς σε όλη τη χώρα. Έως και σήμερα, υπογραμμίζει η ΕΕΕ και ιδιαίτερα με αφορμή την πανδημία #Covid19, για την διακομιδή ασθενών χρησιμοποιούνται από το ΕΚΑΒ φορητές κάψουλες αρνητικής πίεσης και ως εκ τούτου η τοποθέτηση συσκευής δημιουργίας συνθηκών αρνητικής πίεσης στον θάλαμο ασθενούς ενός ασθενοφόρου, είναι εξαιρετικά χρήσιμη και πρακτική και προσθέτει ένα ακόμα όπλο στο αγώνα της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.#ΕΕΕ#ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ/ΜΑRITIME #NegativePressureSystem#ΕνωσιςΕλλήνωνΕφοπλιστών#ΕΚΑΒ#GreatGreekBigBlue#G2B2#EvangelosKyriazopoulos

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star