Άνθρωποι και θαλάσσια ζωή, σύμμαχοι για τον πλανήτη Γη!

 Για μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών & Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

από 11/1 έως και 26/2/2021 

H Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για τις Ομάδες του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA» της σχολικής χρονιάς 2020-2021, με θέμα: «Άνθρωποι και θαλάσσια ζωή, σύμμαχοι για τον πλανήτη Γη!». Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες μαθητών/-τριών:

1η κατηγορία: Νηπιαγωγεία & Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής

2η κατηγορία: Α’, Β’, Γ’ Τάξεις

3η κατηγορία: Δ’, Ε’, ΣΤ’ Τάξεις

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το στέλεχος του Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της HELMEPA, Δημήτρη Καζά, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

HELMEPA

Περγάμου 5, 17121 Νέα Σμύρνη – Αθήνα

Τηλ: 210 9343088, 210 9341233, Φαξ: 210 9353847

Ε: helmepajunior@helmepajunior.gr, W: http://www.helmepajunior.gr

Την Επιτροπή Διοργάνωσης Διαγωνισμού αποτελούν οι:

 • Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Γενικός Διευθυντής HELMEPA
 • Κριστιάνα Πρεκεζέ, Εκτελεστική Συντονίστρια HELMEPA
 • Δημήτρης Καζάς, στέλεχος του Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης HELMEPA

Την Επιτροπή αξιολόγησης των έργων συνθέτουν οι:

 • Σταύρος Γεωργιάδης, σκιτσογράφος/δημιουργός του Γλάρου της HELMEPA
 • Πάνος Δημητρακόπουλος, Σύμβουλος Επικοινωνίας HELMEPA
 • Μαρία Λαμπρίδου, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Δρ. Μιχάλης Σκούλλος, Επιστημονικός Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου HELMEPA, Συντονιστής MEdIES (Mediterranean Education Initiative for Environment & Sustainability)
 • Κριστιάνα Πρεκεζέ, Εκτελεστική Συντονίστρια HELMEPA

Ο Διαγωνισμός θα έχει διάρκεια από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν φωτογραφία (καλής ανάλυσης) του έργου τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Παιδικής HELMEPA (helmepajunior@helmepajunior.gr) μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου.

Τα έργα θα σταλούν στα Μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης μετά τη λήξη του Διαγωνισμού για να επιλέξουν τα 3 καλύτερα σε κάθε κατηγορία που θα βραβευθούν, με βάση τη συνάφεια με το θέμα του Διαγωνισμού και την πρωτοτυπία. Σε περίπτωση διάκρισης, θα ζητηθεί φωτογραφία του έργου σε καλύτερη ανάλυση, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Συνολικά θα δοθούν εννέα βραβεία, τρία σε κάθε κατηγορία. Στο καλύτερο έργο κάθε κατηγορίας απονέμεται το Α’ Βραβείο που είναι η εκτύπωσή του σε Αφίσα, στην οποία θα αναφέρεται το Σχολείο, η Τάξη, ο κωδικός της Ομάδας, το ονοματεπώνυμο του/της Εκπαιδευτικού και των παιδιών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, εφόσον υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους. Το Β’ και Γ’ Βραβείο είναι Έπαινος συμμετοχής προς τους Εκπαιδευτικούς και τα παιδιά των Ομάδων. Όλοι οι συμμετέχοντες (Εκπαιδευτικοί και παιδιά) θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα.

Τα ζωγραφικά έργα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτά:

 • Να προέρχονται από Ομάδες του Προγράμματος του τρέχοντος σχολικού έτους (2020-201)
 • Να είναι ομαδικά και με έντονα χρώματα
 • Να συνοδεύονται από τα στοιχεία: ΣχολείοΤάξη, αριθμός Ομάδας και όνομα Εθελοντή Εκπαιδευτικού

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν έχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο, είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών. Η HELMEPA αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προτείνεται να πραγματοποιηθεί εντός του ωρολογίου προγράμματος, κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης ή του μαθήματος των εικαστικών, χωρίς όμως να επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/ήτριες που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα έχουν την ευκαιρία να τον αξιολογήσουν στο σύνδεσμο https://forms.gle/Eo5S13pNPcbuqH9x6

Ο Διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

Τα 3 διακριθέντα έργα κάθε κατηγορίας θα δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα και προς τούτο θα ζητηθεί μέσω των Εκπαιδευτικών, Υπεύθυνη Δήλωση από τους ασκούντες την επιμέλεια των μαθητών και των μαθητριών που δημιούργησαν τα έργα, ότι δέχονται να δημοσιευτεί το έργο του παιδιού, σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης

(Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα (1): https://helmepajunior.files.wordpress.com/2020/05/yp_dhl_gonea_1.pdf

(Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα (2): https://helmepajunior.files.wordpress.com/2020/05/yp_dhl_gonea_2.pdf

Τέλος, τονίζεται ότι η χρήση των υποβληθέντων έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς χωρίς να υπάρξουν έσοδα για τη HELMEPA ή για άλλον.

Πηγή: https://helmepajunior.wordpress.com/competition/

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star