Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Λιμένα Ηρακλείου & Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης

Mε υλοποίηση σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ ΑΕ) και της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΜΕΠΑ), υπεγράφη την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Φορέων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη και τον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ κ. Νίκο Κατσαράκη . Στόχοι της συμφωνίας αφορούν την εδραίωση και την ενίσχυση μεταξύ των δύο φορέων συνεργασίας, την εντατικοποίηση των σχέσεων αλληλεπίδρασης, την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των εμπειριών των δύο φορέων προς όφελος της κοινωνίας, του Λιμένα Ηρακλείου, τον εντοπισμό σημείων εκσυγχρονισμού, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγής στοιχείων, με όρους εμπιστευτικότητας. #ΛιμένοςΗρακλείου#Κρήτη#ΕλληνικόΜεσογειακόΠανεπιστήμιο#ΕΛΜΕΠΑ#ΝίκοςΚατσαράκης#Ηράκλειο#ports#crete#portofcrete#G2B2#greekports#EvangelosKyriazopoulos#GreatGreekBigBlue

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star