Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Θηρασίας, Πέτρο Καραμολέγκο

#KyriakosMitsotakis #ΚυριάκοςΜητσοτάκης #ΠέτροςΚαραμολέγκος #PetrosKaramolegkos #EvangelosKyriazopoulos #G2B2 #GreatGreekBigBlue #port #ports #Greekports

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star