€ 3 εκατ. χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής το 2020 για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας στα νησιά

Αναλυτικά κατά την διάρκεια του 2020 η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής χρηματοδότησε τα εξής 25 έργα:

 1. Επεξεργασία θαλασσινού νερού για τις ανάγκες της Μεγίστης,243.237ευρώ.
 2. Επεξεργασία θαλασσινού νερού στην Πάτμο και τους Αρκιούς καθώς και συντήρηση ταχυδιυλιστηρίου στην Πάτμο,223.693 ευρώ.
 3. Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στους Λειψούς 206.159 ευρώ.
 4. Συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης και παροχή πόσιμου νερού στην Κίμωλο 68.229 ευρώ.
 5. Επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης για τον καθαρισμό δεξαμενών αποθήκευσης αφαλατωμένου νερού, 24.180 ευρώ.
 6. Επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης για την επισκευή υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης, 77.000 ευρώ.
 7. Συμπληρωματική επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης για την επισκευή των μονάδων αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού και Κιονίου, 50.000 ευρώ.
 8. Επιχορήγηση Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς για την αντικατάσταση των δικτύων της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου και των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλάρου και Σάμης, που υπέστησαν ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 17ης & 18ης Σεπτεμβρίου, 200.000 ευρώ.
 9. Επιχορήγηση Δήμου Ιεράπετρας για τη μελέτη ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού συστήματος ύδρευσης, 74.400 ευρώ.
 10. Επιχορήγηση Δήμου Ιεράπετρας για τη μελέτη αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού αγωγού μεταφοράς νερού πηγών Σαρακίνας στην κεντρική δεξαμενή της Ιεράπετρας, 74.400 ευρώ.
 11. Προμήθεια 2ης μονάδας αφαλάτωσης στην Αιγιάλη Αμοργού, 434.124 ευρώ.
 12. Κατασκευή συνοδών έργων2ηςμονάδας αφαλάτωσης στην Αιγιάλη Αμοργού, 12.114 ευρώ.
 13. Εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης στα Κατάπολα Αμοργού, 200.000 ευρώ.
 14. Επιχορήγηση Δήμου Μήλου για την προμήθεια νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης της “ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ ΑΕ”, 150.000 ευρώ.
 15. Επιχορήγηση Δήμου Κιμώλου για τη συντήρηση και καλή λειτουργία από την “SYCHEM A.E”, της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης,24.800 ευρώ.
 16. Επιχορήγηση Δήμου Καλύμνου για τη συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης Ψερίμου-Τελένδου,9.424 ευρώ.
 17. Επιχορήγηση Δήμου Οινουσσών για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στον Άγιο Ιωάννη, 200.000 ευρώ.
 18. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στεγανοποίησης, συντήρησης και επισκευής τριών υδατοδεξαμενών ιδιοκτησίας του Δήμου Μεγίστης,49.228 ευρώ.
 19. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διασύνδεσης υδατοδεξαμενών του Δήμου Μεγίστης, 24.304 ευρώ.
 20. Επιχορήγηση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου ελέγχου πόσιμων νερών και εδαφών, 35.000 ευρώ.
 21. Μελέτη σύνδεσης νέας γεώτρησης στη θέση Άγιος Μηνάς με το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Κάσου,14.212 ευρώ.
 22. Κάλυψη κόστους μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού σε άνυδρα νησιά του Αιγαίου από υδροφόρα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, 453.557ευρώ.
 23. Δαπάνη προμήθειας πόσιμου νερού από τη ΔΕΥΑΡ για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών άνυδρων νησιών των Δωδεκανήσων, 29.137 ευρώ.
 24. Εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ για την περίοδο κατανάλωσης για πόσιμο νερό μεταφερόμενο σε άνυδρα νησιά των Κυκλάδων,6.072 ευρώ.
 25. Επιχορήγηση του Δήμου Δυτικής Σάμου για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης που προκλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό της 30ής Οκτωβρίου, 100.000 ευρώ.

#ΓενικήΓραμματείαΑιγαίου #ΥπουργείοΝαυτιλίας   #ΥπουργείοΝησιωτικήςΠολιτικής #ΕΥΔΑΠ #ΔήμοςΙθάκης #ΔήμοςΙεράπετρας  #ΑιγιάληΑμοργού #ΈνωσηςΔήμωνΒορείουΑιγαίου #ΔΕΥΑΡ #ΔήμοςΔυτικήςΣάμου #ΔήμοςΜεγίστης #G2B2 #GreatGreekBigBlue #EvangelosKyriazopoulos #ministryofshipping

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star