Η Εύβοια, η Λευκάδα και η Ελαφόνησος είναι πλέον νησιά

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής που ψηφίστηκε στις 27/1/2021 ανατρέπει την επί δεκαετίες άνιση μεταχείριση της Εύβοιας, της Λευκάδας και της Ελαφονήσου, δίνοντας τη δυνατότητα στα τρία αυτά νησιά να ενταχθούν με ίσους όρους στα ειδικά χρηματοδοτικά και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα που υφίστανται για όλα τα άλλα νησιά της χώρας. Παράλληλα, θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θεσπίζονται με το εν λόγω νομοσχέδιο, όπως είναι το Πρόγραμμα «Νέαρχος» (χρηματοδότηση λιμενικών υποδομών κ.ά.), το «Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας» και το «Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας».

Με την ενσωμάτωση στο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας της Εύβοιας και της Λευκάδας, ασχέτως αν συνδέονται οδικώς με γέφυρα, και της Ελαφονήσου με ένα μικρό πορθμείο ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων τους, που νιώθουν και είναι νησιώτες, καθώς ομολογουμένως είναι περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα απομόνωσης και ενδογενούς ανισότητας λόγω ειδικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους.

Με ρητή αναφορά στο αρ.3 του Νόμου διασαφηνίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής θα ασκεί πλέον τις αρμοδιότητές της στο σύνολο των νησιών της χώρας συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας, της Λευκάδας και της Ελαφονήσου.Σημ. Η φωτογραφία είναι από την καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού και πρόκειται για την παραλία της Μεγάλης Άμμου, στη Νότια Εύβοια, ΝΔ από το Μαρμάρι.

#Εύβοια#Λευκάδα#Ελαφόνησος#νησιά#ΥπουργείουΝαυτιλίας#ΥπουργείουΝησιωτικήςΠολιτικής#Νέαρχος#νομοσχέδιο#ΠρόγραμμαΝέαρχος#ΤαμείοΘαλάσσιας#ΠρόγραμμαΧρηματοδότησηςΝησιωτικήςΕπιχειρηματικότητας#ΓαλάζιαςΟικονομίας#EvangelosKyriazopoulos#G2B2#GreatGreekBigBlue

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star