Ηλεκτρονικά πλέον οι ναυλώσεις των σκαφών αναψυχής e-ναυλοσύμφωνο

Mια ακόμα (αυτονόητη) πρωτοβουλία που διευκολύνει τον θαλάσσιο τουρισμό της χώρας μας ενεργοποιείται με την ψήφιση του πρόσφατου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Εισάγεται η ψηφιακή τεχνολογία στην διαδικασία έκδοσης των ναυλοσυμφώνων, δίνοντας τέλος στις τριτοκοσμικές ουρές των τουριστών, των πρακτόρων κ.ο.κ. στα Λιμεναρχεία της χώρας τους καλοκαιρινούς μήνες. Αναλυτικότερα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή (e-ναυλοσύμφωνο), για τη σύναψη ναυλοσυμφώνων με ηλεκτρονικό τρόπο, την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των ναυλοσυμφώνων ή της ιδιοχρησιμοποίησης των καταχωρισμένων στο e-Μητρώο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των καταστάσεων επιβαινόντων και των τυχόν μεταβολών τους, για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ανωτέρω Υπουργείου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020. Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής εφαρμογής με το ανωτέρω Μητρώο πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, οι υπόχρεοι προς καταχώριση, οι υπόχρεοι προς αποδοχή, οι αρμόδιες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, οι διαδικασίες καταχώρισης των στοιχείων του ναυλοσυμφώνου, της κατάστασης επιβαινόντων, των σχετικών ποσών και ποσοστών και του χρόνου ναύλωσης, οι κυρώσεις, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο θέμα, αναγκαίο για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής.»#seatourism#θαλάσσιοςτουρισμός#ΥπουργείουΝαυτιλίας#ΥπουργείουΝησιωτικήςΠολιτικής#Λιμεναρχεία#Ναυτιλία#ΝησιωτικήΠολιτική#eναυλοσύμφωνο#ΑΑΔΕ#ΑνεξάρτητηΑρχήςΔημοσίωνΕσόδων#ηλεκτρονικήδιασύνδεση#ΥπουργείουΨηφιακήςΔιακυβέρνησης#G2B2#GreatGreekBigBlue#EvangelosKyriazopoulos#digitaltourism#digitalgov#digitalgovernment#governmentdigitalization#maritime

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star