Καρνάγια – Ταρσανάδες Δόθηκε επιτέλους λύση για την προστασία της ναυτικής μας παράδοσης

Ένα διαχρονικό πρόβλημα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με πολιτιστική αλλά και αναπτυξιακή διάσταση, λύθηκε προκειμένου να μπορούν οι ταρσανάδες και τα καρνάγια να συνεχίσουν να λειτουργούν, νόμιμα και χωρίς τον φόβο των προστίμων και της παύσης εργασίας. Με τον νόμο που ψήφισε πρόσφατα το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, καλύφθηκε το κενό που υπήρχε στο ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας» και πλέον επιτρέπεται, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η παραχώρηση του αιγιαλού για τον σκοπό της ναυπήγησης και επισκευής των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών μας: των τρεχαντηριών, των περαμάτων, των βαρκαλάδων κ.ά. Μια προαιώνια ανθρώπινη δραστηριότητα, η ναυπήγηση και η επισκευή, ενός ξύλινου σκάφους, στον αιγιαλό, δηλαδή στον φυσικό του χώρο, μπορεί πλέον να αναπτυχθεί και να δώσει ασφαλή δουλειά και τοπική ανάπτυξη, σε όλη την νησιωτική και παράκτια Ελλάδα. Σημειώνουμε ότι δυστυχώς, σήμερα έχουν απομείνει στον παραδοσιακό αυτό κλάδο κάτι λιγότερο από 100 καρνάγια, με κίνδυνο η παραδοσιακή τέχνη της ξυλοναυπηγικής να εξαφανιστεί, μετά από αιώνες παρουσίας του στην μεγαλύτερη διαχρονικά «ναυτική» δύναμη του κόσμου: στην Ελλάδα ! #Καρνάγια#Ταρσανάδες#ναυτική#G2B2#GreatGreekBigBlue#EvangelosKyriazopoulos

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star