«Πράσινο φως» για επένδυση €30 εκατ. στην Μαρίνα του Αστέρα Βουλιαγμένης

Εγκρίθηκε η σχετική μελέτη της Μαρίνας του Αστέρα Βουλιαγμένης από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), σε συνέχεια της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων που έλαβε χώρα τον περασμένο Οκτώβριο.Ουσιαστικά εγκρίθηκαν τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης μαρίνας προκειμένου να φιλοξενεί με «ξεχωριστή» ποιότητα 59 super και mega yachts. Τα έργα θα ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού του 2022.#ΑστέραΒουλιαγμένης#Βουλιαγμένη#Μαρίνα#ΚΕΣΑ#megaYachts#yachts#yachting#superyachts

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star