Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος: Νέες εγκαταστάσεις, αξίας € 9 εκατ

.

Σε συνέχεια μακροχρόνιων και συντονισμένων ενεργειών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του ΥΝΑΝΠ και της αγαστής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., επίκειται εντός των προσεχών ημερών η δημοπράτηση του έργου υλοποίησης υπερσύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά. Πρόκειται για εγκαταστάσεις εφάμιλλες ενός Σώματος που βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των γεγονότων και έχει πρωτοστατήσει επιτυχώς στη διαχείριση κρίσεων επιχειρώντας ως επί τον πλείστον κάτω από επικίνδυνες και άκρως αντίξοες συνθήκες. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει: α) το κτιριακό έργο με τίτλο «Εγκατάσταση Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά», προϋπολογισμού 6.057.400,00€ και β) το λιμενικό έργο με τίτλο «Κατασκευή Λιμενίσκου Πλωτών Μέσων Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά», προϋπολογισμού 3.000.800,00 € .Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στηρίζει με κάθε τρόπο το επίλεκτο Σώμα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιθυμώντας να συνδράμει και να ενισχύσει το ξεχωριστό έργο της καλύπτοντας όχι μόνο τις επιχειρησιακές ανάγκες της Μονάδας αλλά και τις ανάγκες του προσωπικού της. Θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη συνεργασία και την αμέριστη αρωγή τους στην ευόδωση του έργου στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή και στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ.

#HCG#ΜονάδαΥποβρυχίωνΑποστολών#ΛιμενικήΠολιτική#ΥΝΑΝΠ#ΥπουργείοΝαυτιλίας#ΥπουργείοΟικονομικών#ΝαυτικόΟχυρόΣκαραμαγκά#G2B2#GreatGreekBigBlue#EvangelosKyriazopoulos#helleniccoastguard#ΛιμενικόΣώμα

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star