Κυριάκος Μητσοτάκης : Α’ Σύνοδος Κορυφής της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κίνας με 17 χώρες της ΚΑ Ευρώπης

Στην Α’ Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κίνας με 17 χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης έλαβε μέρος στις 9/2/2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Πρωτοβουλία 17+1 έχει τα χαρακτηριστικά ώστε να συμβάλει στη λήψη τολμηρών αποφάσεων μέσω της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της διαφάνειας. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην επένδυση της Cosco στον Πειραιά που, όπως είπε, αποτελεί παράδειγμα αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας. «Το παράδειγμα της κινεζικής επένδυσης από την Cosco στο λιμάνι του Πειραιά υπογραμμίζει αυτή την προσέγγιση win-win, μιας επενδυτικής πρωτοβουλίας που είναι αμοιβαία ευεργετική και για τις δύο χώρες», είπε. «Το λιμάνι έχει γίνει σημαντικός κόμβος για την ταχεία χερσαία και θαλάσσια σύνδεση Κίνας – Ευρώπης και για τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης», είπε ο πρόεδρος της Κίνας Σι, συμπληρώνοντας πως το Πεκίνο είναι «έτοιμο να εργαστεί από κοινού με την Ελλάδα και άλλες πλευρές για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας» στο πλαίσιο του σχήματος 17+1. Τι είναι η Πρωτοβουλία 17+1Το 2012, με πρωτοβουλία του υπουργείου εξωτερικών της Κίνας, συστάθηκε ένα οικονομικό φόρουμ συνεργασίας, η «Πρωτοβουλία 17+1», μέσω της οποίας προβλέπεται η προώθηση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και 17 κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Μέλη της πρωτοβουλίας 17+1 είναι η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχία. Η συνεργασία αφορά στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των υποδομών, των μεταφορών και της ενέργειας, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο κινεζικό οικονομικό πρόγραμμα «Μία Ζώνη-Ένας Δρόμος», μέσω του οποίου το Πεκίνο φιλοδοξεί να διασυνδέσει την Ασία με την Ευρώπη, μέσω χερσαίων και θαλάσσιων εμπορικών οδών.

#ΚυριάκοςΜητσοτάκης#KyriakosMitsotakis#G2B2#GreatGreekBigBlue#EvangelosKyriazopoulos

2You and 1 other

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star