Υπουργείο Ναυτιλίας, Ναυτιλιακή Κοινότητα, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις:Συνεργασία για την προστασία των Φυσητήρων

Σε ενέργειες για τη λήψη μέτρων με γνώμονα την προστασία των απειλούμενων φυσητήρων από συγκρούσεις με διερχόμενα πλοία στην Ελληνική Τάφρο προέβη το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνέχεια αιτημάτων του WWF Ελλάς, του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και του Διεθνούς Ταμείου για την Ευημερία των Ζώων (IFAW), καθώς και πρότασης του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ).
Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου προς την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εκδόθηκαν αγγελίες, οι οποίες ενημερώνουν τους ναυτιλλομένους για την ύπαρξη των θαλάσσιων θηλαστικών στις εν λόγω περιοχές, εφιστώντας τους παράλληλα την προσοχή για τον εντοπισμό και την αποφυγή σύγκρουσης με τα εν λόγω μεγάλα κητώδη.
Πρόθεση του Υπουργείου είναι να συμβάλει κατ’ αυτόν τον τρόπο στην προστασία και διαφύλαξη της επιβίωσης των φυσητήρων στην Ελληνική Τάφρο, στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη και προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Η λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις μεταξύ πλοίων και θαλάσσιων θηλαστικών, είναι καθοριστική για την προστασία των θαλάσσιων απειλούμενων ειδών στη χώρα μας.
Το WWF Ελλάς, το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Διεθνές Ταμείο για την Ευημερία των Ζώων χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Υπουργείου και του ΝΕΕ. Η έκδοση σύστασης ενεργειών για να αποφεύγονται συγκρούσεις με θαλάσσια θηλαστικά είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της απειλή.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί επίσης ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα καλής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, του ναυτιλιακού τομέα και των περιβαλλοντικών φορέων, η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.

#GreatGreekBigBlue#G2B2

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star