6 νέες επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές από το Υπουργείο Ναυτιλίας

Ενέκρινε το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) ομοφώνως, υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, την επιδότηση 6 (έξι) νέων δρομολογιακών γραμμών για την περίοδο 2020 – 2021, σε συνέχεια αιτημάτων των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών και της αναγκαιότητας πύκνωσης της θαλάσσιας συγκοινωνίας, κυρίως μεταξύ των ακριτικών νησιών του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου.

Αναλυτικά εγκρίθηκαν  οι δρομολογιακές γραμμές:

  1. Ρόδος – Χάλκη – Κάρπαθος – Κάσος – Σητεία (3 δρομολόγια την εβδομάδα την θερινή περίοδο).
  2. Σύμη – Ρόδος (7 δρομολόγια την εβδομάδα την θερινή περίοδο).
  3. Χάλκη – Τήλος (3 δρομολόγια την εβδομάδα την θερινή περίοδο).
  4. Κως – Αστυπάλαια (2 δρομολόγια την εβδομάδα την θερινή περίοδο).
  5. Πάτμος – Φούρνοι – Άγιος Κύρυκος Ικαρίας (3 δρομολόγια την εβδομάδα την θερινή περίοδο).
  6. Σαμοθράκη – Λήμνος (3 δρομολόγια την εβδομάδα για επιπλέον 11 εβδομάδες, από τα δρομολόγια που ήδη έχουν εγκριθεί).

Σκοπός του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, είναι η στήριξη των μικρών νησιών, παρέχοντας στους νησιώτες μας ποιοτική βελτίωση της θαλάσσιας συγκοινωνίας, η οποία αποτελεί και το μοναδικό μέσο σύνδεσή τους. Σήμερα έχουμε νεότερα σε ηλικία πλοία, αύξηση δρομολογίων, νέους λιμένες προσέγγισης, νέες ενδονησιωτικές συνδέσεις . Σημειώνουμε ότι η επιδότηση των άγονων γραμμών από τα € 90 εκατ. που ήταν μέχρι το 2019, έχει αυξηθεί στα € 130 εκατ. το 2020 και στα €138 εκατ. το 2021 !!!.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star