150 αλιευτικά σκάφη «αλιεύουν» 15 τόνους πλαστικό κάθε μήνα: Το Υπουργείο Ναυτιλίας υποστηρίζει την «Εναλεία» στην δράση της για ένα βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα

Αρωγός της κοινωνικής επιχείρησης «Εναλεία» είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κυρίως μέσω της εποπτείας του που έχει επί των λιμένων, στους οποίους γίνεται η πρώτη διαλογή και η πρόσκαιρη αποθήκευση των πλαστικών και των άλλων αντικειμένων που «ψαρεύονται» από τα αλιευτικά σκάφη, σε όλες τις θάλασσες της χώρας μας.

Συνέχεια αυτής της συνεργασίας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος συναντήθηκε, αυτή την φορά στην ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, με τον εμπνευστή αυτής της πρωτοβουλίας τον κ. Λευτέρη Αραπάκη, καθώς επίσης και με αλιείες και μέλη της «Εναλείας», με σκοπό να «εκτιμηθεί» η «ψαριά» των τελευταίων 2 ημερών.

Η «ψαριά» πράγματι ήταν πλούσια σε ποσότητα και σε ποικιλία, με εκατοντάδες δεκάδες πλαστικά μπουκάλια και δίχτυα που ψαρευτήκαν από το βυθό. Τα δίχτυα αυτά είναι ότι χειρότερο για το θαλάσσιο περιβάλλον καθώς «ψαρεύουν» καθημερινά σκαλωμένα στο βυθό, εγκλωβίζοντας σε αυτά μικρά και μεγάλα θηλαστικά και ψάρια, αναίτια και καταστροφικά για το θαλάσσιο περιβάλλον. Τέλος, η ψαριά των τελευταίων 2 ημερών περιείχε επίσης μια μάνικα πυρόσβεσης, καλώδια, κάβους, αλυσίδες ενώ ξεχώριζε, από μια παλαιότερη «ψαριά», μια μηχανή εσωτερικής καύσης πεταμένη στο βυθό, μάλλον από κάποιο σκάφος αναψυχής .

Η «Εναλεία» ιδρύθηκε και εδρεύει στην Ελλάδα από το 2016, με όραμα ένα βιώσιμο θαλάσσιο περιβάλλον. Η μεγαλύτερη δράση τους είναι το Mediterranean Cleanup, μια συνεργασία με 150 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη από όλη την χώρα, με τα οποία συλλέγουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ πλαστικό από τον βυθό της θάλασσας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο που έχει εφαρμοστεί ποτέ στην Ελλάδα. Αυτή την περίοδο καθαρίζουν 15 τόνους πλαστικό κάθε μήνα.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με Ελληνικές εταιρείες ανακύκλωσης, το μισό από αυτό το υλικό ανακυκλώνεται τοπικά, ενώ το υπόλοιπο μισό εντάσσεται εκ νέου στην κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά PET (πλαστικά μπουκάλια) δίνονται στην Ισπανική εταιρεία μόδας Ecoalf, που τα μετασχηματίζει σε είδη ένδυσης, ενώ τα συλλεχθέντα δίχτυα, δίνονται στον περιβαλλοντικό οργανισμό HealthySeas, το οποίο διασφαλίζει ότι θα μετασχηματιστούν σε νέα προϊόντα όπως μαγιό και κάλτσες.

Τονίζεται ότι ο κ. Λευτέρης Αραπάκης, βραβεύτηκε ως Young Champion of the Earth για το 2020, από το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UN Environment), κάτι που αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική διάκριση για άτομα 18-30 που δίνουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζει και θα υποστηρίζει περιβαλλοντικές δράσεις, όπως της «Εναλείας», που στόχο έχουν την θάλασσα και την προστασία της για την εκπλήρωση του κοινού οράματος για ένα βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star