Έναρξη της 6μηνης συμμετοχής του Λιμένα Αλεξανδρούπολης σε μία σειρά από διασυμμαχικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ

Ο επιτυχημένος κατάπλους και απόπλους του Αμερικανικού «κολοσσού» Roll-on Roll-off Carrier (ARC) Endurance πραγματοποιήθηκε στον Λιμένα Αλεξανδρούπολης -με τη βοήθεια πλοηγού της πλοηγικής υπηρεσία του Πειραιά και τεσσάρων ρυμουλκών- ομαλά παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή. Για τους ανθρώπους του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, μετά από σχεδόν έναν χρόνο προετοιμασίας, σήμανε την επίσημη έναρξη για εφέτος της εξάμηνης συμμετοχής του λιμένα σε μία σειρά από διασυμμαχικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star