Απαλλαγή των αλιέων παράκτιας αλιείας από το τέλος επιτηδεύματος

Απαλλαγή των κατά κύριο επάγγελμα των αλιέων παράκτιας αλιείας καθώς και των αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2020, αποφάσισε η Κυβέρνηση. Παρατείνεται έτσι και για το φορολογικό έτος 2020, την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους αλιείς της παράκτιας αλιείας που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και για τους αγρότες, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρας, και ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απ. Βεσυρόπουλος.

Το συγκεκριμένο μέτρο τέθηκε σε ισχύ και το προηγούμενο φορολογικό έτος, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση για αυτές τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και η δεύτερη κατηγορία αφορά τους αλιείς της παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται – είτε ατομικά, είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου – αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων.
Πρόκειται για ακόμα μία απόφαση αξιοποίησης των διαθεσίμων δημοσιονομικών περιθωρίων, ώστε να στηριχθούν, με ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις, όλοι όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star