€ 9 εκατ. για την αποκατάσταση της Διώρυγας της Κορίνθου

Σε συνέχεια των καταπτώσεων του 2018 και των μεγαλύτερων του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2021, από την πελοποννησιακή πλευρά της Διώρυγας, η Κυβέρνηση προώθησε, με άμεσες διαδικασίες, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (γεωτεχνική έρευνα, γεωτεχνικές μελέτες, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες λιμενικών έργων), όπως και τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης, εκτιμώμενης αξίας € 9 εκατ. Τη Διώρυγα της Κορίνθου επισκέφτηκε, στις 16/4/21, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για το σχέδιο αποκατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλώνοντας ότι :

“Είναι μία αναγκαία παρέμβαση προκειμένου να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια της διέλευσης από τη Διώρυγα. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό έργο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα έργο του 19ου αιώνα, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Και ήρθε η ώρα τον 21ο αιώνα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις έτσι ώστε να αναδειχθεί η σημασία της”.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star