Το Λιμενικό είναι εδώ. Και στον πόλεμο και στην ειρήνη !

Ένταξη 2 νέων περιπολικών σκαφών στον στόλο του Λιμενικού Σώματος. Πρόκειται για τα ΠΠΛΣ 900 και ΠΠΛΣ 910 του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα σκάφη αυτά είναι Ταχύπλοα Παράκτια Περιπολικά Πλοία τύπου P355 και πρόκειται για τα δύο εκ των τεσσάρων που αναμένεται να παραλάβει το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έως το τέλος του 2021. Τα ΠΠΛΣ 900 και 910 είναι σκάφη κατηγορίας ΑΙ και εντάσσονται άμεσα στον στόλο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ώστε να συνδράμουν τα μέγιστα στην προστασία των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε την 22.01.2019 ανάμεσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και στην εταιρεία «CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.» η οποία εδρεύει στην Ιταλία. Η συνολική αξία και των τεσσάρων (04) σκαφών ανέρχεται στα 55.560.000 €. Η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης Εξοπλισμού FRONTEX του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Συμμετοχής 90% και Εθνικής Συμμετοχής: 10%.
Τα σκάφη έχουν ναυπηγηθεί στην Ιταλία με προδιαγραφές που εκπονήθηκαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτσι ώστε να καλύπτουν στο ακέραιο τις επιχειρησιακές ανάγκες του Φορέα .

β) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκαφών είναι τα ακόλουθα:
– Ολικό Μήκος:38,60 μέτρα.
– Ολικό Πλάτος: 7,45 μέτρα.
– Μέγιστη Ταχύτητα: Άνω των 35 κόμβων.
– Υπηρεσιακή Ταχύτητα: Άνω των 32 κόμβων.
– Μέγιστη ακτίνα ενέργειας με την οικονομική ταχύτητα: άνω των 1000 Ν.Μ.
– Επιχειρησιακή Ικανότητα (Sea State) με κατάσταση θαλάσσης 5 κατά Douglas.
– Αριθμός Επιβαινόντων: 32 άτομα (12 μέλη πλήρωμα + 20 επιβάτες/διασωθέντες).
– Μέσο πρόωσης: Δύο (02) σύγχρονοι ναυτικοί κινητήρες.
– Καύσιμο: Diesel ναυτικού τύπου.
γ) Τα ανωτέρω σκάφη διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό και ναυτιλιακό εξοπλισμό, σύγχρονα μέσα επιτήρησης και αστυνόμευσης του θαλασσίου πεδίου, καθώς επίσης και Τ/Χ παρακολούθημα (Tender) μήκους: 7,5μ και ταχύτητας άνω των 40 κόμβων.
Με την παραλαβή των δύο (02) πρώτων πλοίων ολοκληρώνεται με επιτυχία μία τεράστια διαχρονική προσπάθεια, η οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανανέωση και την αναβάθμιση του στόλου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ναυτιλίας κατέθεσε για πρώτη φορά πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προμήθεια τεσσάρων (04) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30 μ. στις 30/04/2014. Αρχικά, εγκρίθηκε το 2015 η συγχρηματοδότηση μόνο δύο πλοίων. Ωστόσο, όταν το Μάρτιο του 2017 εκδόθηκε η δεύτερη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, προσηλωμένο στο στόχο απόκτησης τεσσάρων (04) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30 μ., υπέβαλε πρόταση για επιπλέον δύο αντίστοιχα πλοία. Προκειμένου δε να αποδεικνύεται εμπράκτως η ωριμότητα της προτεινόμενης δράσης και να εξοικονομηθεί χρόνος από τη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και με γνώμονα την ανάγκη ομοιομορφίας του στόλου, αποφασίστηκε η χρήση, για πρώτη φορά από το Υπουργείου Ναυτιλίας, του δικαιώματος προαίρεσης (option). Έτσι, στις 20/09/2017, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30μ με δικαίωμα προαίρεσης για μέχρι επιπλέον δύο (02). Η στρατηγική αυτή απέδωσε καρπούς και στις 07/09/2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε τη θετική αξιολόγηση της προτάσεως και την πρόθεσή της να συγχρηματοδοτήσει το τρίτο πλοίο. Ακολούθησε, το Μάιο του 2018, η τρίτη εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά την οποία επετεύχθη επιτέλους ο στόχος της συγχρηματοδότησης και του τέταρτου πλοίου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το δεύτερο πλοίο (ΠΠΛΣ-910) θα τοποθετηθεί μόνιμα στη Λέσβο, το νησί που πλήττεται διαχρονικά περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές, πολλαπλασιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.
Επίσης, σημειώνεται ότι το μέγεθος των εν λόγω πλοίων τους επιτρέπει να προσεγγίζουν σχεδόν όλα τα λιμάνια, καθιστώντας τα ιδανικά εργαλεία μίας νησιωτικής Χώρας.

Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτικού προγράμματος συνολικού ύψους περί των 200 εκατ. € για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ κατά την περίοδο 2014-2020, το οποίο αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη φύλαξη των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων και τη δίωξη του διασυνοριακού εγκλήματος. Μέσω αυτού του προγράμματος, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ θα εντάξει σύντομα στο στόλο του νέα ταχύπλοα περιπολικά σκάφη των 16 και 13 μ. ενώ έχει επιτύχει τη διατήρηση σε πολύ υψηλά επίπεδα της διαθεσιμότητας του υπόλοιπου στόλου και ιδιαίτερα των Περιπολικών Ανοικτής Θαλάσσης.

Τέλος, το Υπουργείο Ναυτιλίας συνεχίζοντας στους ίδιους ρυθμούς, έχει ήδη καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Το πρόγραμμα συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού άνω των 550 εκατ. € περιλαμβάνει συνολικά 34 δράσεις μεταξύ των οποίων κρίσιμα έργα όπως την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης – ΕΣΟΘΕ (62 εκατ. €) του οποίο η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη από τα μέσα 2020, την προμήθεια δύο πλοίων πολλαπλής χρήσεως άνω των 70 μ. με ελικοδρόμιο (140 εκατ. €), τη λειτουργική ενίσχυση του στόλου των επιχειρησιακών μέσων (101 εκατ. €), κλπ.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star