Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, υπό την Προεδρία του Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, γνωμοδότησε θετικά για την δρομολόγηση του Ε/Γ – Ο/Γ Olympus, το οποίο θα προσεγγίζει το νησί της Θηρασιάς μια φορά την εβδομάδα απευθείας από τον Πειραιά καθ’ όλο τον χρόνο.

Έτσι, οι 350 κάτοικοι του νησιού αλλά και οι επισκέπτες θα μπορούν απευθείας από τον Πειραιά και όχι με «λάντζα» και με καθυστερήσεις, μέσω Σαντορίνης να προσεγγίζουν την Θηρασιά. Το πρόβλημα αυτό διογκώνεται το χειμώνα, σε περιόδους κακοκαιρίας, όταν οι κάτοικοι εγκλωβίζονται είτε στην Θηρασιά είτε στην Σαντορίνη, πολλές φορές και για μέρες πληρώνοντας ξενοδοχεία. Περισσότερα δε θετικά αποτελέσματα θα υπάρχουν στον τομέα της τροφοδοσίας καθώς φορτηγά αυτοκίνητα θα εξυπηρετούν το νησί με χαμηλότερο κόστος. Το αίτημα του νησιού για την ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά ήταν ενεργό για περίπου 30 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2021 επισκευάστηκε και ο λιμενοβραχίονας του νησιού, ο οποίος είχε καταστραφεί από παλαιότερη θαλασσοταραχή, ύστερα πάλι από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star