Toν προσεχή Νοέμβριο σε συνάντηση του IMO στο Λονδίνο, πρόκειται να συζητηθεί η φιλόδοξη πρόταση σύστασης Ταμείου Έρευνας ύψους $ 5 δισ. για τη ναυτιλία, που υποστηρίζεται από 9 διεθνείς οργανώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων είναι και φορείς από την Ελλάδα.

Για να γίνει εφικτή η διεθνώς συμφωνημένη μείωση των εκπομπών CO2 στις θαλάσσιες μεταφορές κατά 50% από τις τιμές του 2018, θα πρέπει στο τέλος της δεκαετίας που διανύουμε να αρχίσουν να πλέουν πλοία μηδενικών εκπομπών ρύπων τόσο για τις ανάγκες της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων αλλά ιδιαιτέρως για τις ανάγκες της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Δεδομένου ότι οι σχετικές τεχνολογίες βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο ερευνητικό στάδιο, το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί είναι η επιτάχυνση των ρυθμών έρευνας και ανάπτυξης μέσω ενός παγκόσμιου Ταμείου, στη βάση συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου που θα υιοθετήσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές ναυτιλιακών εταιρειών από όλο τον κόσμο.

Το Ταμείο, εφόσον συσταθεί, θα αναθέτει προγράμματα εφαρμοσμένης Ε&Α τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών CO2 αλλά και προγράμματα μείωσης CO2 σε αναπτυσσόμενες χώρες και θα αφορά τόσο νέα συστήματα πρόωσης των πλοίων, όσο και εναλλακτικά καύσιμα.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star