Το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων μεταφορικών υποδομών, από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 μέχρι το 2009, ξεκινάει άμεσα στην χώρα, προκειμένου, με άξονα τις μεταφορές, να στηριχθεί ο πολίτης, να προστατευτεί το περιβάλλον και να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα. Τα έργα αυτά χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:Τα λεγόμενα «κολλημένα», τα οποία ξεμπλοκάρονται και υλοποιούνται άμεσα, όπως : 1. Ο Βόρειος Άξονας Κρήτης (έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και έχει εξασφαλιστεί για πρώτη φορά η χρηματοδότησή του). 2. Η Γραμμή 4 του Μετρό, το μεγαλύτερο έργο που θα γίνει στη χώρα, ύψους €1,8 δισ. (το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινούν να εγκαθίστανται τα πρώτα εργοτάξια). 3. Ο Ε65 (μέσα σε 1 ½ χρόνο έχει κατασκευαστεί το μισό έργο του νότιου τμήματος, ενώ για το βόρειο εξασφαλίστηκε το πράσινο φως από την Ε.Ε., μετά από σχεδόν 10 χρόνια αβεβαιότητας). 4. Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος (άλλαξε στάση η Κομισιόν και το έργο ξεκινάει άμεσα). Ενώ δρομολογείται μια νέα γενιά μεγάλης κλίμακας μεταφορικών έργων, όπως, μεταξύ άλλων: 5. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει σχεδιαστεί ποτέ στη χώρα, ύψους €3,3 δις.6. Τα έργα αναβάθμισης και συντήρησης των λιμένων και της διασύνδεσης κάποιων από αυτών με το οδικό και κυρίως με το σιδηροδρομικό δίκτυο.7. Η νέα Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (Flyover) (σημ. έχει ολοκληρωθεί ήδη η εκδήλωση ενδιαφέροντος).8. Οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού και του Προαστιακού Σιδηρόδρομου προς τους λιμένες της Ραφήνας και Λαυρίου9. Οι νέες επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας.10. Το νέο Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαμβάνει σημειακές παρεμβάσεις σε 7000 επικίνδυνα σημεία σε όλη τη χώρα.Το σημαντικότερο είναι ότι, για όλα τα προαναφερόμενα έργα, υπάρχει πλάνο χρηματοδότησης καθώς δεν εξαγγέλλονται έργα χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων πόροι.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star