Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα η Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με την HISMarkit, αναφορικά με τη συγκριτική αξιολόγηση της αποδοτικότητας των λιμένων εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, ο λιμένας του Πειραιά κατέχει την 93η θέση. Η θέση αυτή είναι εξέχουσα σημαντική, καθώς είναι μεταξύ των κορυφαίων στην Ευρώπη, ενώ βρίσκεται πάνω από το λιμάνι της Βοστώνης (113η θέση) αλλά και αυτό του Ρότερνταμ (116η θέση).

Ο δείκτης απόδοσης λιμένων εμπορευματοκιβωτίων βασίζεται στο σύνολο του χρόνου που απαιτείται ανά στάση πλοίου σε λιμένα, οριζόμενος ως ο χρόνος που μεσολαβεί από την άφιξη του πλοίου στο λιμένα μέχρι την αναχώρησή του έχοντας ολοκληρώσει τη μεταφόρτωση φορτίου.

Γεγονός είναι ότι πάνω από τα 4/5 της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευμάτων σε όγκο διενεργείται μέσω θαλάσσης, ενώ το 1/3 του συνολικού όγκου και πάνω από το ήμισυ της εμπορικής αξίας αποστέλλεται σε TEUs.

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι τα λιμάνια της Ανατολικής Ασίας κυριαρχούν. Στην πρώτη θέση κατάταξης βρίσκεται ο λιμένας του Yokohama στην Ιαπωνία, μπροστά από το λιμάνι King Abdullah στη Σαουδική Αραβία και το Qingdao στην Κίνα. Το Algeciras στην Ισπανία είναι το υψηλότερο ευρωπαϊκό λιμάνι, στη 10η θέση. Το Κολόμπο στη Σρι Λάνκα είναι ο κορυφαίο λιμένας της Νότιας Ασίας στη 17η θέση και το Lazaro Cardenas του Μεξικού ηγείται της Αμερικής στην 25η θέση. Το Halifax του Καναδά είναι το μόνο άλλο λιμάνι της Βόρειας Αμερικής μεταξύ των πρώτων 50 στην 39η θέση. Το Τζιμπουτί, στην 61η θέση, είναι το κορυφαίο λιμάνι της Αφρικής.

Η έκθεση έδειξε σημαντικές αποκλίσεις σε παγκόσμια κλίμακα καθώς ενώ στο λιμένα της Yokohama που βρίσκεται στην 1η θέση της κατάταξης αρκεί κατά μέσο όρο μόλις 1,1 λεπτό για να φορτώσει ή να ξεφορτώσει ένα πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, ο μέσος όρος για ισοδύναμους φόρτους στους λιμένες της Αφρικής είναι πάνω από τριπλάσιος στα 3,6 λεπτά.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star