Ο Κρατικός Λιμένας Σκύρου ξεκίνησε και φέτος, για 7η χρονιά πλέον, το «Πρόγραμμα Σκύρος» #skyrosproject. Περιβαλλοντικές δράσεις, Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε παιδιά, Πρακτική άσκηση φοιτητών, Θερινό σχολείο περιβαλλοντικών εκπαιδευτών, Τουριστικά παρατηρητήρια, συμμετοχές σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, συνεργασίες με δεκάδες Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, περιλαμβάνονται στις δράσεις του προγράμματος που χαρίζει στο Λιμένα και εξωστρέφεια και περιβαλλοντικές δράσεις ! Το «Πρόγραμμα Σκύρος», με πρωτεργάτη τον Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής Kyriakos Antonopoulos ξεκίνησε να γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αρχικά και συνεχίζεται με το τμήμα Περιβάλλοντος, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης Καθηγήτριας κ. Constantina Skanavis.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/…/pcb…/10225345491486625

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star