Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης – Giannis Plakiotakis, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους € 800.000, για την προμήθεια και τοποθέτηση 3 πλωτών προβλητών στο λιμένα της Σητείας.

Η έγκριση από τον κ. Πλακιωτάκη της πρότασης του Δήμου Σητείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αναβαθμίζει το ρόλο του λιμένα της Σητείας, το οποίο πλέον μπαίνει στο “χάρτη” του yachting και των σκαφών αναψυχής, με πολλαπλά άμεσα και έμμεσα οφέλη για το Δήμο, τις επιχειρήσεις της περιοχής, ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Οι προβλήτες, που θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και όχι εποχιακής χρήσης, με πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των σκαφών, θα δημιουργήσουν 110 νέες θέσεις για αγκυροβόλιο αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής. Συγκεκριμένα δημιουργούνται 40 θέσεις για σκάφη έως 18 μέτρα, 55 θέσεις για σκάφη έως 12 μέτρα και 15 θέσεις για σκάφη έως 10 μέτρα, πολλαπλασιάζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting στην Ανατολική Κρήτη.
Σημειώνεται, ότι ο σχεδιασμός της ολοκληρωμένης αναβάθμισης του ρόλου του λιμανιού της Σητείας, περιλαμβάνει την ενίσχυση των υποδομών για το θαλάσσιο τουρισμό, την ενίσχυση και αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων από και προς τη Σητεία, την προώθηση έργων αποκατάστασης του παράκτιου μετώπου, καθώς και παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης εντός της χερσαίας ζώνης.

Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας εγκαινίασε το πρόσφατα το Λιμενικό Ταμείο Ελούντας και ανέφερε «Είμαι βέβαιος ότι και το Λιμενικό Τμήμα της Ελούντας θα προσφέρει τα μέγιστα στον τόπο και θα αποτελέσει στην ουσία ανά μηχανισμό που θα επιλύει προβλήματα και θα παρέχει δράσεις και υπηρεσίες που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, τόσο για τον τοπικό πληθυσμό, όσο και τους εκατομμύρια ταξιδιώτες που τον επισκέπτονται κάθε χρόνο».
Τέλος, το Υπουργείο Ναυτιλίας εισηγήθηκε θετικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον καθορισμό χώρων εξομοιούμενων με ζώνη λιμένα των αλιευτικών καταφυγίων Παχιάς Άμμου, Μακρύ Γιαλού, Φέρμων, Γρα Λυγιάς και Μύρτου του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο καθορισμός των ζωνών εξομοίωσης κρίνεται απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών των αλιευτικών καταφυγίων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καθοριστούν με σαφήνεια οι χώροι άσκησης της αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας , θα αυξηθούν τα έσοδά του από την εκμετάλλευση τους, θα δοθεί η δυνατότητα στο Λιμενικό Ταμείο να προβεί σε συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών με την εκτέλεση λιμενικών έργων για την εξυπηρέτηση της τουριστικής , αλιευτικής κίνησης και γενικότερα των αναγκών των λιμένων και την ομαλή λειτουργίας τους.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star