16 λιμενικές υποδομές φιλοξενίας τουριστικών σκαφών έλαβαν για το 2021 Γαλάζια Σημαία από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Ανάμεσά τους, για 4η συνεχόμενη φορά, ο Κρατικός Λιμένας Σκύρου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Αυτή η βράβευση του Λιμένα Λιναριάς στηρίζεται στις στέρεες βάσεις που χτίστηκαν και βελτιώνονται κάθε χρόνο, με προσφερόμενες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με καινοτομίες στην παροχή υπηρεσιών και τον εξοπλισμό, με περιβαλλοντική διαχείριση και συνεχή εμπλουτισμό των περιβαλλοντικών δράσεων των πολιτικών και των εφαρμογών τους.

Η συμβολή του “SKYROS PROJECT” #skyrosproject (www.skyrosproject.uniwa.gr), με τις περιβαλλοντικές δράσεις του στο Λιμάνι της Λιναριάς από το 2015, με τη διενέργεια τεσσάρων παρατηρητηρίων για τον θαλάσσιο τουρισμό – και έρευνα επιπτώσεων του covid19 το 2020 – την ετήσια Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών, την πρακτική άσκηση φοιτητών, την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε παιδιά, τις συμμετοχές σε περιβαλλοντικά συνέδρια και διαγωνισμούς, την περιβαλλοντική φροντίδα και την καλλιτεχνική έκφραση με κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, έχει υποστηρίξει στο μέγιστο βαθμό αυτό που ονομάζουμε Βιώσιμο Τουρισμό.

Ο λιμένας της Λιναριάς είναι μέλος των 105 οικολογικών Λιμένων της Ευρώπης (Eco Ports) του δικτύου των βραβευμένων Ευρωπαϊκών Μαρίνων Transeurope Marinas

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star