Στην πιο ευαίσθητη συνοριακή περιοχή της χώρας, στην Λέσβο και συγκεκριμένα στον πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό της Μήθυμνας, μόλις 5 ναυτικά μίλια (περίπου 9 χλμ.) μακριά από τις ακτές της Τουρκίας, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εργάζονται πλέον σε ένα όμορφο και λειτουργικό χώρο. Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών και κατόπιν αγαστής συνεργασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου του Υπουργείου Οικονομικών, εκδόθηκε αρχικά απόφαση παραχώρησης Δημοσίου Ακίνητου εμβαδού 270 τμ, πλησίον του λιμένα, προκειμένου να στεγαστεί σε αυτό η Λιμενική Αρχή Μήθυμνας. Στην συνέχεια με μέριμνα της Δ/νσης Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής –συντήρησης του ακινήτου και πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση σε αυτό του Λιμενικού Σταθμού.Ευχόμαστε στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού Σταθμού Μήθυμνας, όπως και σε όλα τα στελέχη του Λ.Σ., να έχουν πάντα «ήρεμη θάλασσα» στις εργασίες τους.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star