Ανοίγουμε πανιά

«Ανοίγουμε πανιά» ονομάζεται η πρωτότυπη δράση του Γραφείου Αθλητισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή μικρά παιδιά με το πανέμορφο άθλημα της ιστιοπλοΐας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην Αστυπάλαια, στις 1-2-3 Ιουνίου 2021 με τη συμμετοχή 40 παιδιών της Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού, με την συνεργασία του Δήμου και του τοπικού Ναυτικού Ομίλου. Τον άλλο μήνα το ίδιο πρόγραμμα θα λάβει χώρα στη Σάμο.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star