Κατόπιν αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά και Νήσων ολοκληρώθηκε στις 28/7/2021, ύστερα από προσπάθειες μιας δεκαετίας και πλέον (11 χρόνια για την ακρίβεια), λόγω ιδιαιτερότητας των προδιαγραφών της προς στέγαση Υπηρεσίας, η μεταστέγαση της Υπηρεσίας Μουσικής  του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σε κτίριο επί της οδού Μαραθώνος 8 στο Δήμο Πειραιά.

Το εν λόγω αυτοτελές κτίριο συνολικού εμβαδού Ε=430 τμ, ανακαινίστηκε πλήρως προκειμένου να καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας Μουσικής. Έχει ανεξάρτητη είσοδο και διαθέτει 3 ορόφους (ισόγειο, Α΄και Β΄όροφο), πατάρι και δώμα οι οποίοι επικοινωνούν κάθετα μεταξύ τους με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα.

Σημειώνουμε ότι η πρώτη μπάντα του Λ.Σ. συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 1946, η οποία τέθηκε υπό την εποπτεία του Υποπλοιάρχου Καβελαρά και τη μουσική διεύθυνση του υπαξιωματικού Χ. Παύλοβιτς, προερχόμενου από τη Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού. Σήμερα, Διευθυντής της Υπηρεσίας Μουσικής είναι ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Βρεττός Γεώργιος, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια να φιλοξενηθεί η Μπάντα σε έναν αξιοπρεπή και χρηστικό χώρο, όπως είναι το νέο κτήριο της οδού Μαραθώνος.

Η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών διαχειρίζεται όλα εκείνα τα τεχνικά θέματα, διενεργεί επιθεωρήσεις και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα 294 κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ σε όλη την επικράτεια, από τους Οθωνούς έως το Καστελόριζο, καθώς και στα κτιριακά συγκροτήματα των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star