Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Αντώνης Μπουγιούρης για άλλη μια φορά έκανε αυτό που γνωρίζει άριστα εδώ και χρόνια.Πήρε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Master Laser Std 2021, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30/7/2021, στο Gargnano της Ιταλίας, στη λίμνη Γκάρντα της Βόρειας Ιταλίας. Στο ευρωπαϊκό αυτό πρωτάθλημα έλαβαν μέρος 115 ιστιοπλόοι.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star