Υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην περιοχή έσπευσαν, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, τέσσερα (04) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οκτώ (08) ιδιωτικά σκάφη, ενώ κινητοποιήθηκε και το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.» Ν.Π. 11973. Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης της ανωτέρω Λιμενικής Αρχής και των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής της.

Με τη συνδρομή των σκαφών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. απεγκλωβίστηκαν συνολικά εκατόν επτά (107) άτομα από τις παραλίες «ΜΠΟΥΚΑ» Αιγίου, «ΛΟΓΓΟΣ» Αιγίου και «CAMPING TSOLIS», τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον Παλαιό λιμένα Αιγίου, όπου βρισκόταν κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star