Παραδόθηκε στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ) από ιταλική εταιρεία, ο νέος αυτοκινούμενος γερανός, δαπάνης €2.980.000, με χρηματοδότηση κατά 35% από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020 και το υπόλοιπο από ίδιους πόρους του ΟΛΒ.

Ο γερανός, ανυψωτικής ικανότητας 125 τόνων, είναι ο μεγαλύτερος σε δυναμικότητα γερανός που διαθέτει πλέον ο λιμένας Βόλου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενικό φορτίο, ανελκύσεις-καθελκύσεις σκαφών με χρήση γάντζου, με την προσαρμογή της κατάλληλης αρπάγης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ – container), αλλά και για χύδην φορτία και μπορεί να εξυπηρετήσει μεγαλύτερα σε πλάτος πλοία. Ο νέος αυτοκινούμενος γερανός έχει δυνατότητα λειτουργίας είτε μέσω κινητήρα είτε μέσω ηλεκτρικής σύνδεσης από εξωτερική παροχή.

Ο νέος γερανός είναι απόλυτα λειτουργικός και σε συνδυασμό με το νέο μηχάνημα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων τύπου REACH STACKER, που παραλήφθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, εκσυγχρονίζεται ο παλαιωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΛΒ προς τους χρήστες.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star