Την έκδοση “One Hundred Container Ports 2021”δημοσίευσε ο οίκος Lloyd’s. Πρόκειται για την έκδοση που περιλαμβάνει τα εμπορικότερα λιμάνια του κόσμου στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

Η εν λόγω έκδοση έχει επεξεργαστεί τα στατιστικά στοιχεία του 2020, δηλαδή τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου Covid.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, το πρώτο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από μεγάλη μείωση των όγκων διακίνησης, ωστόσο στο δεύτερο εξάμηνο παρατηρήθηκε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Παρά την «αναζωπύρωση» στο δεύτερο εξάμηνο που προκάλεσε η άρση των παγκόσμιων περιορισμών, το 2020 παρατηρήθηκε οριακή μείωση διακίνησης στα 100 πιο εμπορικά λιμάνια, η οποία – μάλιστα – ήταν η πρώτη μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 2008 – 2009. Ειδικότερα, το σύνολο της διακίνησης των 100 πιο εμπορικών λιμένων έκλεισε λίγο πάνω από 632,2 εκατ. teu, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε ετήσια βάση.

Ο λιμένας του Πειραιά κατέλαβε την 28η θέση έναντι της 26ης θέσης το 2019, καθώς οι όγκοι, όπως αναφέρεται, έφτασαν τα 5,43 εκατ. teu, ήτοι μείωση 3,7%.
Σημειώνεται ότι ο Πειραιάς, πριν από περίπου 10 χρόνια, βρισκόταν στην 93η θέση.

Πηγή: metaforespress.gr

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star