32η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

16-26 Σεπτεμβρίου, Νάξος

Διοργάνωση:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική γραμματεία Αιγαίου και νησιωτικής Πολιτικής & Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου

Συνδιοργάνωση:
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου & Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star