Τη νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο σηματοδοτεί η έναρξη των διαγωνισμών για 6 νέα σιδηροδρομικά έργα που θα συνδέσουν 6 λιμένες, συνολικού προϋπολογισμού € 4 δισ. Τα έργα αυτά υλοποιούνται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ και πρόκειται να αναβαθμίσουν τον εμπορικό και στρατηγικό ρόλο βασικών λιμένων της χώρας μας και να αλλάξουν τον χάρτη των μεταφορών. Με αυτόν τον τρόπο, αναβαθμίζουν την εμπορική και στρατηγική εμβέλεια των λιμένων μας, διευκολύνουν τη σύνδεση της χώρας με την υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ενισχύουν το διεθνή της ρόλο.

Ήδη, το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε τα τεύχη πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θέτοντας σε κίνηση την πρώτη φάση του Διαγωνισμού.

Πρόκειται για τα εξής έργα:
1. Αναβάθμιση υφιστάμενης με διπλασιασμό και εγκατάσταση σηματοδότησης- ETCS και ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Λιμένας Αλεξανδρούπολης – Ορμένιο με προϋπολογισμό 1,07 δισ. ευρώ.
Αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής σε διπλή. Περιλαμβάνει εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης και ETCS Level 1 και ηλεκτροκίνησης, καθώς και αναβάθμιση σταθμών/στάσεων. Το μήκος του έργου φτάνει τα 187 χιλιόμετρα και εκτιμάται σε 815 εκατ. ευρώ. Είναι έργο στρατηγικής σημασίας καθώς δημιουργεί σύνδεση με τον βουλγαρικό σιδηρόδρομο και πρόσβαση μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.

2. Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη -Λιμένας Καβάλας- Τοξότες με προϋπολογισμό 1,68 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική εργολαβία όλων των εποχών για την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής 206 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει σηματοδότηση, ETCS, ηλεκτροκίνηση και σταθμούς. Με την ολοκλήρωση της η απόσταση Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη θα μικρύνει κατά περίπου 3 ώρες.

3. Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης & κατασκευή προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό 53,4 εκατ. ευρώ
Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με νέα μονή σιδηροδρομική που θα συνδέεται με την υφιστάμενη και κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης.

4. Κατασκευή νέας προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από τον κόμβο Κορωπίου έως το Λαύριο και τον λιμένα Λαυρίου με προϋπολογισμό 390,5 εκατ. ευρώ
Η επέκταση από Κορωπί προς Λαύριο θα περιλαμβάνει δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς(Μαρκόπουλος και Λιμένας Λαυρίου) και πέντε σιδηροδρομικές στάσεις (Καλύβια, Κερατέα, Δασκαλειό, Θορικός, Κυπριανός). Η απόσταση Αθήνα-Λαύριο θα διεξάγεται σε 55 λεπτά και Κορωπί-Λαύριο σε 28 λεπτά με την ολοκλήρωση της επέκτασης.

5. Κατασκευή νέας προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση της Ραφήνας και του λιμένα Ραφήνας με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο με προϋπολογισμό 308,6 εκατ. ευρώ
Επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρομικού Δικτύου Αθηνών προς Ραφήνα και σύνδεση με Λιμένα Ραφήνας, συνολικού μήκους 17 χλμ. περίπου. Περιλαμβάνει διπλή γραμμή, σηματοδότηση, ηλεκτροκίνηση και σταθμούς.

6. Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο – Πάτρα στο τμήμα Ρίο – νέος λιμένας Πατρών με προϋπολογισμό 476,5 εκατ. ευρώ
Πρόκειται για νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή 11χλμ που ξεκινά από το Ρίο και καταλήγει στον Νέο Λιμένα Πάτρας. Ένα τμήμα 5,16 χιλιόμετρα προβλέπεται να είναι υπόγειο και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί ανάγκες του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της πόλης. Με την εργολαβία αυτή ολοκληρώνεται πλήρως η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Πάτρα.

Όλα τα έργα θα δημοπρατηθούν με το σύνολο των υποέργων τους (υποδομή, επιδομή, ηλεκτροκίνηση και συστήματα), ώστε με την παράδοση τους προς χρήση να είναι άμεσα λειτουργικά.
Οι προαναφερόμενες σιδηροδρομικές συνδέσεις των 6 λιμένων περιλαμβάνονται στην νέα Εθνική Λιμενική Στρατηγική του Υπουργείου Ναυτιλίας, για την επόμενη δεκαετία, που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, να αξιοποιήσει εν τέλει το γεωγραφικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας, στο δίκτυο του παγκόσμιου εμπορίου. Οι σιδηροδρομικοί λιμένες μπορούν να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τόνωσης της νησιωτικής μας κοινωνίας.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star