Αναρτήθηκε από την Δ/νση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων στις 13/1/2022 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής το Μητρώο Κατασκευαστών Σκαφών Αναψυχής της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.
Η Οδηγία 2013/53/ΕΕ, γνωστή ως RCD II, έχει καταστεί υποχρεωτική από τις 18 Ιανουαρίου του 2017 και η οποία μεταξύ άλλων ορίζει ότι τα σκάφη μήκους 2,5 έως 24 μέτρα, τα ατομικά σκάφη, τα συστατικά τους μέρη και οι κινητήρες τους, πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις αυστηρές απαιτήσεις της οδηγίας.
Η τήρηση και η δημοσιοποίηση του Μητρώου συμβάλει τόσο στην αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα όσο και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των Λιμενικών Αρχών, για την τήρηση της νομιμότητας. 
 
Το Μητρώο είναι διαθέσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://www.ynanp.gr/el/gia-ton-polith/xrhsimes-plhrofories/xrhsima-ergaleia/mhtrwo-kataskeyastikwn-skafwn-anapsyxhs-ths-odhgias-201353dd/

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star