Το έργο, «πρωτόγνωρο τεχνικά για τα Ελληνικά δεδομένα», όπως σημειώνει ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττική 2104-2020) με το ποσό των 23 εκατ. ευρώ και θα παραδοθεί από τον ίδιο την αντιπεριφρειρειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και τον ανάδοχο, στον δήμαρχο Γ. Ζορμπά, στις 19 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ανάδοχο, οι δοκιμές πίεσης ξεκίνησαν στις 20 Δεκεμβρίου, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου ξεκίνησαν και οι δοκιμές παροχετευτικότητας με σημαντικές ποσότητες νερού να έχουν ήδη διοχετευτεί προς κατανάλωση στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Αίγινας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου ο κ. Πατούλης δήλωσε: «Πρόκειται για ιστορική στιγμή για την Αίγινα. Με αυτό το σημαντικό και καινοτόμο έργο, εξασφαλίζονται οι αναγκαίες ποσότητες πόσιμου νερού για τους κατοίκους του νησιού. Πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό και με πολλαπλά οφέλη, αλλά ίσως είναι ένα από τα πιο δύσκολα που έχουνε εκτελεστεί στη χώρα. Η Περιφέρεια Αττικής με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα και έργα θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη της Αίγινας, όπως και όλων των νησιών του Αργοσαρωνικού».

Η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη υπογράμμισε:

«Ένα ταξίδι μέσα από δεκάδες προβλήματα φτάνει στο τέλος του. Μέχρι και δολιοφθορές αντιμετωπίσαμε για να φτάσουμε να το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στο πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα της Περιφέρειας Αττικής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη που από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε την διοίκηση της Περιφέρειας προσωπικά ασχολήθηκε αρκετές φορές για να προχωρήσει το έργο. Η Περιφέρεια Αττικής πρώτη στα έργα υποδομής για μια Αττική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της χώρας μας».

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star