Ο Δρ Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναλύει, μιλώντας στο epixeiro.gr, τα οφέλη που θα υπάρξουν από το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση σχετικά με τον θαλάσσιο τουρισμό, υπογραμμίζοντας πως «εισάγουμε νέες ρυθμίσεις που, γνώμη μας είναι ότι θα βελτιώσουν, τον κλάδο προς όφελος της μπλε οικονομίας και των δημοσίων εσόδων».

Αναλυτικά η συνέντευξη στο:

https://www.epixeiro.gr/article/323988

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star