Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων η MSC Mediterranean Shipping Company, επανασχεδιάζει τις πορείες των πλοίων της κατά μήκος της δυτικής ακτής της Ελλάδας για να μειώσει τον κίνδυνο σύγκρουσης με τις απειλούμενες μεσογειακές φάλαινες φυσητήρα.

Η MSC αναφέρει ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια συζητήσεων με περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που ζήτησαν ταχεία δράση για την προστασία 200 έως 300 φαλαινών φυσητήρα που ζουν στην περιοχή.

«Ως παγκόσμιος ηγέτης στη ναυτιλία των εμπορευματοκιβωτίων, έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι εμπορευματικές μας δραστηριότητες έχουν θετικό αντίκτυπο, αντικατοπτρίζοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή μας για τη διατήρηση και την προστασία του ωκεανού και της θαλάσσιας ζωής», δήλωσε η Stefania Lallai, Αντιπρόεδρος του Sustainability της Mediterranean Shipping Company, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος».

Οι αρσενικές φάλαινες φυσητήρες μεγαλώνουν σε μήκος περίπου 16 μέτρων (μερικές φτάνουν ακόμη και έως 20 μέτρα) και μπορούν να ζυγίζουν έως και 41 τόνους. Εκτός Μεσογείου, οι φάλαινες φυσητήρες αναφέρονται ως «Ευάλωτες», αλλά λόγω του μικρού μεγέθους και της γεωγραφικής τους απομόνωσης, ο πληθυσμός της Μεσογείου καταγράφεται ως «Απειλούμενος» στην Κόκκινη Λίστα των Απειλούμενων Ειδών της IUCN.

Σημειώνεται πως τον Φεβρουάριο του 2021 το Υπουργείο Ναυτιλίας και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Λιμένων, η Υδρογραφική Υπηρεσία, η WWF Ελλάς, το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος», το Διεθνές Ταμείο για την Ευημερία των Ζώων (IFAW) και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συνεργάστηκαν, για πρώτη φορά, ώστε να εκδοθούν «Αγγελίες ενημέρωσης» στους ναυτιλλομένους για την ύπαρξη των θαλάσσιων θηλαστικών στις εν λόγω περιοχές, εφιστώντας τους παράλληλα την προσοχή για τον εντοπισμό και την αποφυγή σύγκρουσης με τα εν λόγω μεγάλα κητώδη.

Η πρωτοβουλία αυτή – είχε αναφερθεί – ότι αποτελεί ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα καλής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, του ναυτιλιακού τομέα και των περιβαλλοντικών φορέων, η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Προστατεύουμε τις θάλασσές μας… προστατεύουμε την ζωή μας και την ζωή των παιδιών μας.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star