Στις 16/2/2022 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα την δυνατότητα ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενιζόμενων πλοίων στους ελληνικούς λιμένες, μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γ. Πλακιωτάκη και του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Αναπ. Καθ. Α. Δαγούμα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, κ. Κ. Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ε. Κυριαζόπουλος, η κ. Α. Σδούκου Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ, ο κ. Π. Βαρελίδης Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ο κ. Δ. Φούρλαρης Αντιπρόεδρος ΡΑΕ, και ο Δρ. Γ. Λοΐζος Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρικών Δικτύων και Νέων Τεχνολογιών της ΡΑΕ.

Ειδικότερα συζητήθηκε ο συντονισμός νομοθετικών και ρυθμιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν στους λιμένες και τον απαραίτητο ενεργειακό μετασχηματισμό τους. Η ανάγκη μετασχηματισμού έχει προκύψει από την πρόταση «Fit for 55» που κατέθεσε η Κομισιόν , και εφόσον αυτή τελικά εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων, πρόβλεψη για όλα τα πλοία που θα παραμένουν στους λιμένες για περισσότερες από δύο ώρες ότι θα πρέπει να ηλεκτροδοτούνται από εγκαταστάσεις στον λιμένα.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star