Η 3η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος & Ελληνικής Ακτοφυλακής σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ) Ηπείρου διοργανώνουν, στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού , σειρά ενημερωτικών δράσεων για μαθητές της Γ΄  Γυμνασίου και όλων των τάξεων λυκείου των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Ηπείρου για τα σύγχρονα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν).

Οι μαθητές /τριες ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στις Α.Ε.Ν., τον χρόνο φοίτησης στις σχολές , την πρακτική άσκηση επί του πλοίου , τις προϋποθέσεις απόκτησης της ναυτικής ικανότητας, τις ευκαιρίες καριέρας που δύναται να  έχουν στη ναυτιλία.

Η ενημέρωση-ξενάγηση των μαθητών /τριων στους χώρους του πλοίου (Κατάστρωμα , Μηχανή , Γέφυρα ) πραγματοποιείται εν πλω στη διάρκεια της διαδρομής Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα από Αξιωματικούς Πλοιάρχους και Μηχανικούς των πλοίων της γραμμής , από στελέχη της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, καθώς και από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες  ‘’KERKYRA SEAWAYS’’ και ‘’KERKYRA LINES’’, καθώς και τους πράκτορες αυτών για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της προαναφερόμενης δράσης. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που υποστηρίζουν με μεγάλο ενδιαφέρον και ζήλο τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star