Υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Ευάγγελου Κυριαζόπουλου στην σημερινή (19/4/2022) συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, 3 νέες επιδοτούμενες γραμμές και 2 τροποποιήσεις, ως εξής:

1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ και επιστροφή

Τρία  (03) δρομολόγια την εβδομάδα  τη θερινή περίοδο από  06/06/2022 έως 11/09/2022 [σύνολο δέκα τέσσερις (14) εβδομάδες], καθώς και ένα  (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 04/07/2022 έως 28/08/2022 [σύνολο οκτώ (8) εβδομάδες].

Α. Ένα (01) Ε/Γ – Ο/Γ – Τ/Χ (Ταχύπλοο) πλοίο το οποίο  δύναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο

Β. Το πλοίο να πληροί  κατ’ ελάχιστον  τα παρακάτω στοιχεία:

i)Να έχει μεταφορική ικανότητα 700 (θέρους) επιβατών

ii)Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων 1.500 τ.μ.

iii)Να έχει ολικό μήκος 90 μ.

2. ΡΟΔΟΣ –  ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα  τη θερινή περίοδο από 13/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δώδεκα (12) εβδομάδες], καθώς και ένα  (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 04/07/2022 έως 28/08/2022 [σύνολο οκτώ (8) εβδομάδες].

Στο ένα (01) εκ των εβδομαδιαίων δρομολογίων το πλοίο θα προσεγγίζει στο λιμένα ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ.

Α. Ένα (01) Ε/Γ – Ο/Γ – Τ/Χ (Ταχύπλοο) πλοίο το οποίο  δύναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο

Β. Το πλοίο να πληροί  κατ’ ελάχιστον  τα παρακάτω στοιχεία:

i)Να έχει μεταφορική ικανότητα 700 (θέρους) επιβατών

ii)Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων 1.500 τ.μ.

iii)Να έχει ολικό μήκος 90 μ.

3.ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ        [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)] και επιστροφή, ως ακολούθως:

Ένα (01) δρομολόγιο το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου για μεταφορά οχληρών και επικίνδυνων φορτίων.

Α. Ένα (01) Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  πλοίο το οποίο να δύναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο και να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.

Το πλοίο να πληροί  κατ’ ελάχιστον  τα παρακάτω στοιχεία:

i)Να έχει επιφάνεια φόρτωσης 300 τ.μ.

ii)Να έχει ολικό μήκος 65 μ.

4. ΑΓΙΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ – ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ – BOΛΟΣ και επιστροφή,  ως ακολούθως:

Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια τη δρομολογιακής περιόδου (έως 31/10/2022).

Α. Ένα (01) Ε/Γ πλοίο

Β. Το  πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον  τα παρακάτω στοιχεία:

i)Να έχει μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 50 (χειμώνα) – 100 (θέρος).

ii)Να έχει ολικό μήκος 20 μ.

5. ΤΗΛΟΣ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ και επιστροφή

Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα  τη θερινή περίοδο από  06/06/2022 έως 18/09/2022 [σύνολο δεκαπέντε (15) εβδομάδες]

Α. Ένα (01) Ε/Γ πλοίο το οποίο  δύναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο

Β. Το πλοίο να έχει  κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

i) Να έχει μεταφορική ικανότητα 100 (χειμώνα) – 200 (θέρος) επιβατών

ii)Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου εμπορευμάτων 70 τ.μ.

iii) Να έχει ολικό μήκος 40,01 μ.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star