Ο πλωτός σταθμός προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG θα αγκυροβολήσει 17,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την ακτή της Μάκρης, δηλαδή εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

·         Η μονάδα θα περιλαμβάνει δεξαμενές χωρητικότητας περίπου 153.500 κυβικών μέτρων LNG και υπολογίζεται ότι θα έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με περίπου 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα καυσίμου ανά έτος.

·         Η μονάδα προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023.

·         Ο υπεράκτιος σταθμός της Αλεξανδρούπολης θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς μέσω υποθαλάσσιου και επίγειου αγωγού μήκους 28 χιλιομέτρων.

·         Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 363,7 εκατ., στα οποία περιλαμβάνεται χρηματοδότηση ύψους € 166,7 εκατ. από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο νέος τερματικός σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη αποτελεί μία ενεργειακή πύλη για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, για τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Με το έργο αυτό η Ελλάδα καθίσταται περιφερειακός ενεργειακός κόμβος και συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star