Παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε στην Επιστημονική Διημερίδα που διοργανώνει το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, τη Δευτέρα και την Τρίτη, 30 και 31 Μαΐου 2022.

Σημειώνουμε ότι τη Δευτέρα 30/5 και ώρα 10:00 πμ θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της Διημερίδας παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουθεί.
Σας ευχαριστούμε πολύ.

Για περισσότερες πληροφορίες 📞 213 137 1242 – 4415

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star