Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα της Επιστημονικής Διημερίδας του Υπουργείου Ναυτιλίας σε σχέση την ιστορία της εμπορικής ναυτιλίας, τα παραδοσιακά σκάφη, τους λιμένες και τα αρχεία τους καθώς και την ιστορία του Λιμενικού Σώματος, όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με την (επαν)ίδρυση του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμένων & Λιμενικού Σώματος “ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ”.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί Πολιτιστική Εκδήλωση, την Τρίτη 31/6, στις 7 το απόγευμα, μια εκδήλωση φόρο μνήμης για τα 100 χρόνια από την Καταστροφή της Σμύρνης, η οποία έχει σχεδιαστεί εσωτερικά, από τα ίδια τα Στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Δευτέρα 30 και Τρίτη 31 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τηλ. Επικοινωνίας : 2131371242 – 4415

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star