Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Α’ φάση (το 80% του έργου) κατασκευής της επέκτασης – αναβάθμισης, του Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου, που χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό € 9.800.000 από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας.

Παρά τις πολλές αντιξοότητες, κατέστη δυνατό ο Λιμένας να μπορέσει για τη φετινή περίοδο να εξυπηρετήσει τον ελλιμενισμό ικανού αριθμού ακτοπλοϊκών πλοίων, προκειμένου να συμβάλει τόσο στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής της Φθιώτιδας όσο και στην τουριστική εξυπηρέτηση των Σποράδων κυρίως. 

Με την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του χρόνου ο Λιμένας με τη νέα του μορφή ( σημ. πρόσθετος χερσαίος χώρος λιμένος 3.745 τμ., φτάνοντας συνολικά στα 6.815 τ.μ.), θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή για έναν στρατηγικής σημασίας λιμένα της χώρας, που βρίσκεται επί μακρό περιθωριοποιημένος και ανεκμετάλλευτος.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star